Regulamin sprzedaży treści cyfrowych

Regulamin określa warunki sprzedaży ebook’ów , kart pracy oraz kursów i webinarów przez firmę Monika Sobkowiak, działającą pod adresem: ul. Wapienna 20/3, 50-518 Wrocław, NIP 8842621385, REGON: 369630270, zwaną dalej Autorem.

 • 1. Sposób składania zamówienia
 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego pliku PDF lub dostępu do kursu/webinaru (e-book, karty pracy, kursy/webinary).
 2. W przypadku zakupu pliku, towar udostępniany jest w formie linku drogą mailową na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku zakupu kursu lub webinaru, na adres mailowy podany przy zamówieniu, zostaną wysłane dane dostępowe do logowania na stronie kursy.panimonia.pl.
 4. Na stronie produktowej każdego pliku Autor zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
 5. Każdy ebook lub karty pracy zakupiony w sklepie internetowym Autora można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
 6. Każdy kurs i webinar można uruchomić na dowolnym urządzeniu wyposażonym w standardowy system operacyjny i standardową przeglądarkę.
 7. Każdy zakup wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i dostępu do internetu.
 8. W przypadku kiedy korzystanie z zakupionej treści będzie wymagało spełnienia dodatkowych wymagań, zostanie to uwzględnione w opisie produktu.
 9. Dodanie numeru NIP nabywcy jest możliwe wyłącznie na etapie składania zamówienia.
 • 2. Warunki realizacji zamówienia
 1. Zamówienie zawierające ebooki lub karty pracy zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności sklep Internetowy Autora prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka lub kart pracy.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep Internetowy Autora poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep Internetowy Autora dokona zwrotu wpłaconych środków.
 4. W przypadku wykupu dostępu do kursu/webinaru, zakupiona zawartość dostępna będzie w panelu “Moje kursy” na stronie kursy.panimonia.pl. Dostęp do kursu jest limitowany czasowo, a czas jego dostępności jest określony na stronie każdego kursu.
 • 3. Odstąpienie od umowy
 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego lub otwarcia zawartości kursu w Sklepie Internetowym Autora. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 • 4. Zasady korzystania z ebooków i karty pracy
 1. Zakupione i opłacone ebooki i karty pracy będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym Autora w zakładce „Moje Konto”, w części „Pliki do pobrania”.
 2. Dla klientów dokonających zakup plików elektronicznych bez logowania będą one dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia oraz pod linkiem wysłanym w wiadomości e-mail.
 3. W celu pobrania ebooka lub kart pracy należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
 4. Zaleca się zapisywanie ebooków i kart pracy na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 5. Wszystkie ebooki i karty pracy oferowane przez Sklep Internetowy  są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 6. Klient ma prawo korzystać z ebooków i kart pracy wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ebooków i kart pracy lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania ebooków i kart pracy w celu ich rozpowszechniania;
  3. komercyjnego wykorzystywania ebooków i kart pracy w jakikolwiek sposób.
 8. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków i kart pracy w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 • 5. Zasady korzystania z kursów i webinarów
 1. Po zakupieniu kursu lub webinaru, na adres mailowy podany przy zamówieniu, zostaną wysłane dane do logowania na platformie kursy.panimonia.pl.
 2. Dostęp do kursu jest limitowany czasowo a czas dostępności jest określony na stronie każdego kursu.
 3. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania kursów i webinarów w całości lub we fragmentach;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania kursów i webinarów w celu ich rozpowszechniania;
  3. komercyjnego wykorzystywania kursów i webinarów w jakikolwiek sposób.
 • 6. Reklamacje i obsługa klienta
 1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego Autora, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony ebook lub karty pracy okażą się uszkodzone;
  2. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook lub karty pracy nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
  3. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za kurs lub webinar nie zostanie mu udostępniona możliwość zalogowania się na portal kursy.panimonia.pl.
 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
 3. Klient może kierować pytania, prośby oraz informację na adres: monsobkowiak@gmail.com pełniący rolę Biura Obsługi Klienta.
 • 7. Płatności
 1. Płatność odbywa się poprzez bramkę do płatności internetowej: PayU.
 2. Po dokonaniu płatności użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności w wiadomości e-mail.
 3. Faktura do zamówienia wysyłana jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku sprzeczności z regulaminem Księgarni Internetowej Pani Monia zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.
 2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Sobkowiak, ul. Wapienna 20/3, 50-518 Wrocław, NIP 8842621385, REGON: 369630270.
Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://panimonia.pl (zwaną dalej „Serwis”).

Firma: Monika Sobkowiak, ul. Wapienna 20/3, 50-518 Wrocław, szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu https://panimonia.pl.

W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Słownik pojęć:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

Monika Sobkowiak

 1. Wapienna 20/3, 50-518 Wrocław

NIP 8842621385, REGON: 369630270

 1. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

– publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
– nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
– nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
– czasu nadejścia zapytania;
– pierwszego wiersza żądania http;
– kodu odpowiedzi http;
– liczby wysłanych przez serwer danych;
– adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
– informacji o przeglądarce Użytkownika;
– informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.
Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:
– zarządzania Serwisem;
– stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko;
– adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
– numer telefonu;
– adres i nazwa firmy;
– treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zamówienia, zgłoszenia)

III. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

 1. Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:
– dostępu do danych;
– sprostowania danych;
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu codo dalszego przetwarzania;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

– ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
– późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
„sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
„stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
„wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
„funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
„własne” – zamieszczane przez Serwis;
„zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
w przeglądarce Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 1. Korzystanie z Fanpage facebook.pl/blogpanimonia

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
2) prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
3) udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
4) marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
5) statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w pkt IV

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?

Facebook Ireland Ltd.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1) potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

2) obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

VII. Newsletter

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie składania zamówienia prosimy jedynie o podanie imienia oraz adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez firmę Monika Sobkowiak.