REGULAMIN SPRZEDAŻY

Spis treści

Regulamin określa warunki sprzedaży subskrypcji, ebook’ów , kart pracy oraz kursów i webinarów przez firmę Monika Sobkowiak, działającą pod adresem: ul. Grabiszyńska 210/31, 53-235 Wrocław, NIP 8842621385, REGON: 369630270, zwaną dalej MS.

Wstęp

 1. Intencją działania serwisu jest wspieranie rodziców oraz opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz poprzez dostarczanie im wartościowych, ciekawych materiałów dydaktycznych oraz kursów wideo, które mogą wykorzystać w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
 2. Materiały tworzone są z sercem i pomysłem, ich wykorzystanie powinno odbywać się z poszanowaniem praw autorskich.
 3. Działalność szkoleniowa odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jej celem jest wspieranie i podnoszenie umiejętności  opiekunów oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, a także podnoszenie kompetencji rodzicielskich opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Firma nie posiada akredytacji kuratorium oświaty, nie jest działalnością, której zadania reguluje statut.

Zasady ogólne

 1. Materiały premium będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na stronie https://panimonia.pl.
 2. W celu pobrania pliku PDF lub DOC należy kliknąć przycisk “Pobierz”.
 3. Zaleca się zapisywanie ebooków i kart pracy na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. MS nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci. Dostęp do materiałów opisuje Harmonogram publikacji oraz Ograniczenia czasowe dostępu.
 4. Wszystkie materiały cyfrowe są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 5. Klient ma prawo korzystać z materiałów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ebooków i kart pracy lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  • utrwalania lub zwielokrotniania ebooków i kart pracy w celu ich rozpowszechniania;
  • przesyłania materiałów w formie cyfrowej osobom trzecim;
  • komercyjnego wykorzystywania ebooków i kart pracy w jakikolwiek sposób;
  • kopiowania treści, pomysłów, zabaw, scenariuszy, teksów dla celów wykraczających poza użytek osobisty lub związany z realizacją zajęć w przedszkolu, innej placówce edukacyjnej zajmującej się wychowaniem żłobkowym, przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;
  • klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków i kart pracy w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 7. Płatność odbywa się poprzez bramkę do płatności internetowej: PayU. Przelewy24, Stripe lub na podstawie wystawionej faktury przelewowej. Po dokonaniu płatności użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności w wiadomości e-mail.
 8. Faktura do zamówienia wysyłana jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności poprzez bramkę płatniczą lub mailowo na prośbę klienta.

Produkty i usługi

MS w ramach działalności strony panimonia.pl oferuje produkty i usługi cyfrowe, do których należą:

 1. materiały dydaktyczne premium
 2. materiały premium dodatkowe
 3. webinary
 4. ebooki
 5. kursy

Klienci

MS w ramach działalności strony panimonia.pl oferuje sprzedaż produktów z poniższej listy:

 1. materiały dydaktyczne premium, materiały premium dodatkowe, webinary: sprzedaż na zasadach SUBSKRYPCJI oferowana jest osobom fizycznym; sprzedaż na zasadach JEDNORAZOWEJ PŁATNOŚCI oferowana jest podmiotom gospodarczym z uwzględnieniem warunków opisanych w części DOSTĘP PREMIUM – JEDNORAZOWA PŁATNOŚĆ
 2. ebooki: oferowane są w ramach jednorazowej płatności opisanej w części EBOOKI – JEDNORAZOWA PŁATNOŚĆ
 3. kursy: zakup kursu oferowany jest osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym wyrażającym chęć i poświadczającym możliwość zakupu i finansowania tego zakupu.

DOSTĘP PREMIUM

Subskrypcja

Informacje ogólne

 1. Dla jednego adresu mailowego możliwy jest zakup wyłącznie jednej subskrypcji, z zachowaniem możliwości do podwyższenia planu subskrypcji lub jej obniżenia za proporcjonalnym wyrównaniem ceny oraz aktualizacją warunków.
 2. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji, użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów PREMIUM oraz przestrzeni PREMIUM, których zakres wyszczególniony został w punkcje  Warianty subskrypcji.
 3. Materiały PREMUIM publikowane są w formie PDF oraz wideo, użytkownik ma możliwość pobrania materiałów PDF oraz oglądania materiałów wideo. Pobrane materiały nie podlegają edycji. Korzystanie z materiałów możliwe jest wyłącznie w celach niekomercyjnych, indywidualnych, edukacyjnych w ramach zajęć prowadzonych z grupą dzieci lub z dziećmi indywidualnie w ramach edukacyjnych działań poza formalną edukacją.
 4. Korzystanie z materiałów wymaga standardowych narzędzi do otwierania plików z rozszerzeniem .pdf oraz .doc. Wybrane materiały stwarzają możliwość odtworzenia nagrań – pełne skorzystanie z ich możliwości wymaga dostępu do internetu oraz urządzenia z głośnikiem. Nagrania oraz słuchowiska udostępniane są poprzez aplikację Spotify z myślą o wygodzie użytkowników – dla pełnego komfortu ich wykorzystywania polecone jest zainstalowanie darmowej aplikacji Spotify.
 5. Zamierzone korzystanie z materiałów wymaga ich wydrukowania (druk kolorowy, druk czarno-biały). Materiały tworzone są w różnych wariantach: kolor, czarno-biały, wybrane materiały występują w obu wersjach kolorstycznych.
 6. Każdy zakup wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i dostępu do Internetu.
 7. Dodanie numeru NIP nabywcy jest możliwe wyłącznie dla zakupów grupowych dla miniumum 5 użytkowników. Dostęp do materiałów premium otrzymywany będzie na podstawie jednorazowej płatności. Więcej w punkcie: Zakup dostępu do materiałów premium dla podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych.

Składanie zamówienia

 1. Składanie zamówienia odbywa się poprzez formularz na stronie https://panimonia.pl/subskrypcja. Podczas zakupu użytkownik ustala hasło.
 2. Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzymuje 3 wiadomości mailowe: powitalną z danymi do logowania, mail z fakturą i powiadomienie z systemu bankowego Stripe. 
 3. Podczas zamówienia nie ma możliwości podania danych firmy – zakupy dla przedsiębiorców możliwe są wyłącznie w wariancie grupowym. 

Warianty subskrypcji

 1. Klient decydując się na zakup subskrypcji wybiera Plan subskrypcji.
 2. Opłacony plan subskrypcji nie podlega refundacji.
 3. Plan subskrypcji podlega zmianom: podwyższenie planu, (obniżenie planu), wstrzymanie subskrypcji (pauza), anulowanie subskrypcji – każdy z wariantów został opisany poniżej.
 4. Każdy z wariantów szczegółowo opisuje oferta przedstawiona na stronie sprzedaży.
 5. Materiały dostępne są w formacie pdf, doc oraz nagrań audio udostępnionych na stronie oraz w aplikacji Spotify.
 6. Po rozpoczęciu subskrypcji i pobraniu środków z konta klienta, otrzymuje on dostęp do treści premium w zakresie opisanym w ofercie, które dodatkowo zostały wymienione poniżej.
Subskrypcja miesięczna
 • subskrypcja miesiączna: 49 zł/miesięcznie,

płatność w wysokości 49 zł pobierana jest automatycznie w momencie zakupu po podaniu danych karty płatniczej za pośrednictwem systemu płatniczego Stripe, kolejne płatności w tej samej wysokości pobrane zostaną w miesięcznym odstępie do momentu zakończenia subskrypcji na żądanie użytkownika złożone za pośrednictwem panelu użytkownika po naciśnięciu przycisku ANULOWAĆ w zakładce ABONAMENTY na stronie TWOJE KONTO.

W ramach aktywnej subskrypcji klient otrzymuje dostęp do materiałów premium na bieżący oraz nadchodzący miesiąc (np. dołączają 12 września 2023 roku użytkownik po zalogowaniu na swoje konto ma dostęp do materiałów premium (za wyjątkiem materiałów dodatkowych) dedykowanych na miesiąc wrzesień oraz październik). Materiały są publikowane oraz dostępne zgodnie z Harmonogramem publikacji z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej (co opisuje Harmonogram publikacji)

Subskrypcja 3-miesięczna
 • subskrypcja trzymiesięczna: 99 zł / 3 miesiące

płatność w wysokości 99 zł pobierana jest automatycznie w momencie zakupu po podaniu danych karty płatniczej za pośrednictwem systemu płatniczego, kolejne płatności w tej samej wysokości pobrane zostaną w trzymiesięcznym odstępie do momentu zakończenia subskrypcji na żądanie użytkownika złożone za pośrednictwem panelu użytkownika po naciśnięciu przycisku ANULOWAĆ w zakładce ABONAMENTY na stronie TWOJE KONTO.

W ramach aktywnej subskrypcji klient otrzymuje dostęp do materiałów premium na bieżący oraz nadchodzący miesiąc (np. dołączają 12 września 2023 roku użytkownik po zalogowaniu na swoje konto ma dostęp do materiałów premium  dedykowanych na miesiąc wrzesień oraz październik) oraz dostęp do 2 kategorii materiałów dodatkowych: scenariusze, plany pracy. Materiały są publikowane oraz dostępne zgodnie z Harmonogramem publikacji z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej (co opisuje Harmonogram publikacji).

Subskrypcja roczna
 • subskrypcja roczna: 290 zł / 12 miesięcy

płatność w wysokości 290 zł pobierana jest automatycznie w momencie zakupu po podaniu danych karty płatniczej za pośrednictwem systemu płatniczego, kolejne płatności w tej samej wysokości pobrane zostaną w dwunastomiesięcznym odstępie do momentu zakończenia subskrypcji na żądanie użytkownika złożone za pośrednictwem panelu użytkownika po naciśnięciu przycisku Anuluj subskrypcję.

W ramach aktywnej subskrypcji klient otrzymuje dostęp do materiałów premium na bieżący oraz nadchodzący miesiąc (np. dołączają 12 września 2023 roku użytkownik po zalogowaniu na swoje konto ma dostęp do materiałów premium dedykowanych na miesiąc wrzesień oraz październik) oraz dostęp do wszystkich kategorii materiałów dodatkowych: scenariusze, plany pracy, dokumenty, webinary. Materiały są publikowane zgodnie z Harmonogramem publikacji z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej (co opisuje Harmonogram publikacji).

Zakupy dla firm

 1. MS umożliwia zakup z podaniem numeru NIP nabywcy wyłącznie dla zakupów grupowych (miniumum 5 użytkowników).
 2. Zakup odbywa się na podstawie płatności jednorazowej.
 3. Zakup możliwy jest na okres roku szkolnego (od dnia zamówienia do ostatniego dnia sierpnia).
 4. Opłata dostępowa przeliczona jest proporcjonalnie z uwzględnieniem rabatów na podstawie ceny właściwej subskrypcji rocznej (290 zł/ 12 miesięcy – 10 publikacji miesięcznych). Podstawę stanowi opłata pełna za 4 użytkowników.
 5. Zakup dostępu do materiałów premium możliwy jest także w trakcie trwania roku szkolnego. Naliczona opłata jest proporcją 10 miesięcy roku szkolnego, którego dotyczy opłata całoroczna, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczyna się subskrypcja.

Przykłady opłaty za dostęp od IX do VIII 2023 (VII, VIII – gratis)

 • zakup subskrypcji dla 5 osób na 12 miesięcy: 4 dostępy bez rabatu, 25% rabatu na  kolejny dostęp (opłata całoroczna: 4*290 zł + 75%*1*290zł = 1377,5 zł)
 • zakup subskrypcji dla 6-10 osób na 12 miesięcy: 4 dostępy bez rabatu, 30 % rabatu na dostępy 5-10 (opłata całoroczna dla 8 osób: 4*290zł +  70%*4*290zł = 1972 zł)
 • zakup subskrypcji dla 11+ osób na 12 miesięcy: 4 dostępy bez rabatu, 35% rabatu na dostępy 5-10 (opłata całoroczna dla 15 osób: 4*290zł + 65%*11*290zł = 3233,5 zł)

Przykład opłaty za dostęp od I do VIII 2023 (VII, VIII – gratis)

 • zakup subskrypcji dla 5 osób na 6 miesięcy publikacji (8 miesięcy właściwie): 6/10* [4 dostępy bez rabatu, 25% rabatu na  kolejny dostęp (opłata całoroczna: 4*290 zł + 75%*1*290zł = 1377,5 zł)] = 826,5 zł
 • zakup subskrypcji dla 6-10 osób na 6 miesięcy publikacji (8 miesięcy właściwie): 6/10 *[4 dostępy bez rabatu, 30 % rabatu na dostępy 5-10 (opłata całoroczna dla 8 osób: 4*290zł +  70%*4*290zł = 1972 zł)] = 1183,2 zł
 • zakup subskrypcji dla 11+ osób na 6 miesięcy publikacji (8 miesięcy właściwie): 6/10*[4 dostępy bez rabatu, 35% rabatu na dostępy 5-10 (opłata całoroczna dla 15 osób: 4*290zł + 65%*11*290zł = 3233,5 zł)] = 1940,1 zl

Harmonogram publikacji

Materiały premium na wskazane miesiące (a), publikowane są we wskazanych datach (b) według poniższej rozpiski (a:b):

 • wrzesień br.: data publikacji 21 sierpnia br.
 • październik br.: data publikacji 1 września br.
 • listopad br.: data publikacji 1 października br.
 • grudzień br.: data publikacji 1 listopada br
 • styczeń br.: data publikacji 1 grudnia br.
 • luty br.: data publikacji 1 stycznia br.
 • marzec br.: data publikacji 1 lutego br.
 • kwiecień br.: data publikacji 1 marca br.
 • maj br.: data publikacji 1 kwietnia br.
 • czerwiec br.: data publikacji 1 maja br.
 • lipiec, sierpień: brak publikacji dedykowanych miesiącom wakacyjnym

MS przewiduje publikacje do 1 maja 2024 r. z możliwością kontynuacji, z zachowaniem prawa do zmiany terminów publikacji z przyczyn losowych lub związanych z zarządzeniem projektem. W przypadku niewywiązania się z umowy realizacji Harmonogramu publikacji, klientom przekazany zostanie proporcjonalny, częściowy zwrot środków w wysokości poniesionych kosztów przewyższających koszt dostępu do materiałów dotychczas publikowanych.

Dostęp do materiałów

 1. w przypadku subskrypcji miesiącznej: użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów na czas aktywnej subsprypcji na bieżący miesiąc oraz kolejny – zgodnie z Harmonogramem publikacji ograniczony czasowo zgodnie z Ograniczeniem czasowym dostępu
 2. w przypadku subskrypcji trzymiesiącznej: użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów na czas aktywnej subsprypcji na bieżący miesiąc oraz kolejny – zgodnie z Harmonogramem publikacji ograniczony czasowo zgodnie z Ograniczeniem czasowym dostępu
 3. w przypadku subskrypcji dwunastomiesięcznej: użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów na czas aktywnej subsprypcji na bieżący miesiąc oraz kolejny – zgodnie z Harmonogramem publikacji. Wszystkie materiały premium są dostępne przez cały okres trwania subskrypcji, nie mają zastosowania Ograniczenia czasowe dostępu.

Ograniczenia czasowe

Dotyczą użytkowników z członkostwem miesięcznym i trzymiesięcznym. Nie dotyczą użytkowników z dostępem rocznym.

 • wrzesień br.: data wygaśnięcia dostępu 1 października br.
 • październik br.: data wygaśnięcia dostępu 1 listopada br.
 • listopad br.: data wygaśnięcia dostępu 1 grudnia br.
 • grudzień br.: data wygaśnięcia dostępu 1 stycznia br.
 • styczeń br.: data wygaśnięcia dostępu 1 lutego br.
 • luty br.: data wygaśnięcia dostępu 1 stycznia br.
 • marzec br.: data wygaśnięcia dostępu 1 lutego br.
 • kwiecień br.: data wygaśnięcia dostępu 1 marca br.
 • maj br.: data wygaśnięcia dostępu 1 kwietnia br.
 • czerwiec br.: data wygaśnięcia dostępu 1 maja br.

Użytkownicy otrzymujący dostęp roczny nie tracą dostępu do materiałów archiwalnych.

Dostępność oraz formaty plików

 • zawierają autorskie pomoce dydaktyczne wraz z opracowaniem graficznym
 • dostępne są do pobrania w formie pliku PDF zgodnie z Ograniczeniem czasowym dostępu
 • publikowane są zgodnie z Harmonogramem publikacji
 • zawierają pliku z możliwością wydruku
 • projekty mogą być czarno-białe jak i kolorowe
 • przeznaczone są do użytku indywidualnego lub profesjonalnego w ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych, przedszkolnych, edukacyjnych w ramach realizacji obowiązków zawodowych

Dostęp do materiałów dodatkowych

Materiały dodatkowe zawierają 4 kategorie: scenariusze, plany pracy, webinary, wybrane wzory dokumentów. Dostępne są w wybranych wariantach subskrypcji zgodnie z opisem zawartym w punkcie Warianty Subskrypcji.

 • po zakupie subskrypcji użytkownik otrzymuje możliwość zalogowania się na stronie Pani Monia
 • po zalogowaniu otrzymuje dostęp do materiałów premium zgodnie z opisem zawartym w punktach Warianty subskrypcji, Harmonogram publikacji, Ograniczenia czasowe dostępu
 • przeglądanie materiałów możliwe jest: za pomocą odnośników w publicznych wpisach na blogu Pani Monia, poprzez wyszukiwarkę po wpisaniu frazy tematycznej (jeśli fraza tematyczna występuje jako tag pliku), poprzez dedykowaną stronę MOJE MATERIAŁY

Dokonywanie zmian w subskrypcji

Podwyższenie planu

TWOJE KONTO – ABONAMENTY  – (3 KROPKI) – ZMIEŃ PLAN

Użytkownik subskrypcyjny (niebędący podmiotem gospodarczym) ma możliwość zmiany planu na wyższy. Rosnąca gradacja planów:

 • konto darmowe
 • subskrypcja miesięczna
 • subskrypcja trzymiesięczna
 • subskrypcja roczna

Zmiana planu na wyższy oznacza, że poniesiona dotąd opłata zostaje przeliczona na dni dostępu na warunkach wyższej subskrypcji. Po upływie przeliczonego czasu, pobrana zostanie pierwsza pełna opłata za dostęp na kolejny pełny okres nowej subskrypcji. Użytkownik od razu otrzymuje dostęp do materiałów właściwych dla nowego, wybranego planu.

Przykład:

Pani Kasia zapłaciła 49 zł za subskrypcje miesięczną. 10 dni subskrypcji zdecydowała, że chciałaby zmienić subskrypcję na 3-miesięczną.

Subskrypcja 3-miesięczna w przeliczeniu na miesiąc kosztuje : 33 zł. Oznacza to, że Pani Kasia zapłaciła za na podstawie stawki 3-miesięczne 49 zł za 44 dni subskrypcji (dni przeliczone: 30dni*49 zł/33 zł = 44 dni). Pani Kasia korzystała z subskrypcji już 10 dni. Zapłaciła za 44 dni wg nowego planu. Podczas płatności otrzyma informację, że przez 34 dni nie płaci nic (bo już zapłaciła), a po 34 dniach jej konto zostanie obciążone pełną opłatą za subskrypcję 3-miesięczną w wysokości 99 zł. Od momentu decyzji – Pani Kasia otrzymuje dostęp do materiałów właściwych dla wyższego planu.

Obniżenie planu

TWOJE KONTO – ABONAMENTY – (3 KROPKI) – ZMIEŃ PLAN

Użytkownik subskrypcyjny (niebędący podmiotem gospodarczym) ma możliwość zmiany planu na niższy. Rosnąca gradacja planów:

 • konto darmowe
 • subskrypcja miesięczna
 • subskrypcja trzymiesięczna
 • subskrypcja roczna

Zmiana planu na niższy oznacza, że poniesiona dotąd opłata zostaje przeliczone na dni lub miesiące dostępu na warunkach niższej subskrypcji. Po upływie przeliczonego czasu, pobrana zostanie pierwsza pełna opłata za dostęp na kolejny pełny okres nowej subskrypcji. W związku z ustaleniem korzystnych, preferencyjnych cen dla wyższych planów, obniżenie subskrypcji jest opcją niepolecaną, wiąże się bowiem z utratą przywilejów i poniesieniem dodatkowej opłaty. Natychmiast po zmianie użytkownik przechodzi na ograniczone możliwości niższego planu.

Po zmianie planu na niższy, nie ma możliwości jego ponownego podwyższenia.

Przykład:

Pani Kasia zapłaciła 99 zł za subskrypcje 3-miesięczną. Po 60 dniach trwania subskrypcji zdecydowała, że chciałaby zmienić subskrypcję na 1-miesiączną.

Subskrypcja miesięczna kosztuje 49 zł miesięcznie. Pani Kasia w ramach 3-miesięcznego planu korzystała z preferencyjnej ceny 33 zł za miesiąc. Oznacza to, że po 20 dniach, Pani Kasia wykorzystała 66 zł z wpłaconych środków. Pozostało 33 zł. Subskrypcja miesięczna kosztuje 49 zł. W momencie zmiany planu na niższy Pani Kasia traci dostęp do materiałów, które otrzymywała dotychczas w ramach subskrypcji 3-miesięcznej i zobowiązana jest do dopłaty różnicy 49-33 zł = 16 zł. Następnie subskrypcja kontynuowana jest w cyklu miesięcznym zgodnie z jej opisem.

Wstrzymanie subskrypcji

TWOJE KONTO – ABONAMENTY  – (3 KROPKI) – PAUZA

Subskrypcja może zostać w każdej chwili wstrzymana przez użytkownika. Oznacza to, że żadna kolejna planowana opłata nie zostanie pobrana z konta użytkownika do czasu wznowienia przez niego subskrypcji. Użytkownik zachowuje dostęp do platformy do czasu zakończenia trwania opłaconego dotychczas okresu.

Użytkownik w każdej chwili może wznowić subskrypcje. Jej wznowienie oznacza zgodę na pobranie nowej opłaty z konta po upływie trwającej subskrypcji i powrót do dotychczasowego planu subskrypcji.

Przykład:

Pani Kasia ma subskrypcję 3-miesięczną, której kolejny okres opłacony dobiega końca 1/12/2023. Pani Kasia 17/11/23 wstrzymała subskrypcję w związku z planowanym kilkumiesięcznym urlopem zdrowotnym. Do 1/12/23 Pani Kasia zachowuje dostęp do materiałów. Następnie – dostęp zostaje zablokowany, a Pani Kasia nie zostaje obciążona nową opłatą. W marcu Pani Kasia planuje powrót do pracy. Wznawia subskrypcję, a ponieważ czas trwania dostępu minął 1/12/2023 Pani Kasia ponosi opłatę za nową subskrypcję.

Anulowanie subskrypcji

TWOJE KONTO – ABONAMENTY – (3 KROPKI) – ANULUJ

Subskrypcja może zostać w każdej chwili anulowana przez użytkownika. Oznacza to, że opłata za kolejny okres rozliczeniowy nie zostanie pobrana. Użytkownik zachowuje dostęp do materiałów do końca trwania opłaconego dotychczas okresu. Anulowanie subskrypcji nie oznacza refundacji, oznacza zatrzymanie pobierania kolejnych płatności. Zwrot płatności poniesionej odbywa się wyłącznie na zasadach opisanych w punkcje ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

Jeśli chcesz przerwać subskrypcję czasowo – wygodniejszą opcją jest Wstrzymanie subskrypcji. Działa na tych samych zasadach dając możliwość łatwego powrotu do subskrypcji.

Subskrypcja zostaje anulowana, gdy z winy użytkownika nie ma możliwości pobrania należności za nadchodzący lub miniony okres.

Zmiana danych karty

TWOJE KONTO – ABONAMENTY – (3 KROPKI) – AKTUALIZUJ

Masz możliwość dokonania zmiany danych karty. Dane Twojej karty są gromadzone i przetwarzane przez system bankowości Stripe – nie mamy dostępu do danych Twojej karty, nie mamy też możliwości zmienić ich za Ciebie. Przede wszystkim – dla Twojego bezpieczeństwa. Twoje dane pozostają między Tobą a bankiem.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia w terminie 14 dni od zawarcia umowy, jeśli korzystanie z subskrypcji nie zostało rozpoczęte.  Za moment rozpoczęcia subskrypcji przyjmuje się: otwarcie strzeżonego subskrypcją linku dostępowego  pliku pdf lub doc, rozpoczęcie oglądania webinaru, otwarcie strzeżonej subskrypcją przestrzeni (strony miesiąca, zgodnie z przykładem np. panimonia.pl/wrzesien i kolejnych), pobranie dowolnej strzeżonej treści na dysk. MS zwróci użytkownikowi wniesioną opłatę w terminie 14 dni od dnia mailowego zgłoszenia Odstąpienia od umowy na drodze formularza na stronie Pani Monia lub na adres: pomoc@panimonia.pl.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez MS o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

EBOOKI I KURSY

Sposób składania zamówienia

 1. Klient może zamówić dowolną liczbę sztuk danego pliku PDF lub dostępu do kursu/webinaru (e-book, karty pracy, kursy/webinary).
 2. Zakup plików możliwy jest za pośrednictwem strony kursy.panimonia.pl oraz panimonia.pl (subskrypcja).
 3. W przypadku zakupu pliku, towar udostępniany jest w formie linku drogą mailową na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku zakupu kursu lub webinaru, na adres mailowy podany przy zamówieniu, zostaną wysłane dane dostępowe do logowania na stronie kursy.panimonia.pl.
 5. Na stronie produktowej każdego pliku MS zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
 6. Każdy ebook lub karty pracy zakupiony w sklepie internetowym Autora można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
 7. Każdy kurs i webinar można uruchomić na dowolnym urządzeniu wyposażonym w standardowy system operacyjny i standardową przeglądarkę.
 8. Każdy zakup wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i dostępu do Internetu.
 9. W przypadku kiedy korzystanie z zakupionej treści będzie wymagało spełnienia dodatkowych wymagań, zostanie to uwzględnione w opisie produktu.
 10. Dodanie numeru NIP nabywcy jest możliwe wyłącznie na etapie składania zamówienia.

Zasady korzystania z ebooków

 1. Zamówienie zawierające ebooki lub karty pracy zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności sklep Internetowy Autora prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka lub kart pracy.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, MS poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, MS dokona zwrotu wpłaconych środków.
 4. W przypadku wykupu dostępu do kursu/webinaru, zakupiona zawartość dostępna będzie w panelu “Moje kursy” na stronie kursy.panimonia.pl. Dostęp do kursu jest limitowany czasowo, a czas jego dostępności jest określony na stronie zamówienia każdego kursu. Może ulec wydłużeniu decyzją autor

Zasady korzystania z kursów

 1. Po zakupieniu kursu lub webinaru, na adres mailowy podany przy zamówieniu, zostaną wysłane dane do logowania na platformie kursy.panimonia.pl.
 2. Dostęp do kursu jest limitowany czasowo, a czas dostępności jest określony na stronie każdego kursu.
 3. Placówka publiczna zakupująca dostęp do kursu poświadcza, że bierze odpowiedzialność za jego finansowanie – firma nie posiada akredytacji Ministra Edukacji, nie jest podmiotem, którego działanie reguluje statut. 
 4. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania kursów i webinarów w całości lub we fragmentach;
  • utrwalania lub zwielokrotniania kursów i webinarów w celu ich rozpowszechniania;
  • komercyjnego wykorzystywania kursów i webinarów w jakikolwiek sposób.

Reklamacje i Obsługa Klienta

 

 1. Klient może zgłosić reklamacje do MS, w szczególności w przypadku, gdy:
  • zakupiony ebook lub karty pracy okażą się uszkodzone;
  • w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook lub karty pracy nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
  • w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za kurs lub webinar nie zostanie mu udostępniona możliwość zalogowania się na portal kursy.panimonia.pl.
 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
 3. Klient może kierować pytania, prośby oraz informację na adres: pomoc@panimonia.pl pełniący rolę Biura Obsługi Klienta

Polityka prywatności

Polityka Prywatności znajduje się tutaj: