10 kwietnia 2020 przez Pani Monia 11 Uwagi

Diagnoza gotowości szkolnej – jak się za to zabrać?

Diagnoza gotowości szkolnej, a właściwie przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej to obowiązek każdego zerówkowego wychowawcy. Koniec kwietnia to krańcowy moment na przekazanie takowej informacji rodzicom. Jak może wyglądać taka informacja, czyli diagnoza gotowości szkolnej – arkusz na rok 2023/2024? Przygotowałam dla Ciebie darmowy wzór: diagnoza gotowości szkolnej 2024 – pdf, a także przykłady tego, co może zawierać.

Diagnoza gotowości szkolnej- rok szkolny 2023/2024

Diagnoza gotowości szkolnej zakończona jest przekazaniem takiej informacji rodzicom dziecka. Ci, natomiast, mogą z nią zrobić to, na co mają ochotę. Rodzice nie mają obowiązku przekazania jej szkole podstawowej, do której będzie uczęszczać dziecko, jednak jest to wskazane.

Podstawa prawna diagnozy gotowości szkolnej

Pierwszą ważną informacją jest ta, że informacja o gotowości szkolnej (mówiąc w skrócie) tworzona jest według wzoru, który określał dotychczas Załącznik nr 3 do Rozporządzenia MEiN z dnia 27 sierpnia 2019 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje nowa podstawa prawna.

W roku szkolnym 2023/2024 informacja o gotowości szkolnej wydawana jest na nowym druku. Nie różni się on treścią od poprzedniego, ale różni się oznaczeniami. 

Diagnoza gotowości szkolnej w 2023/2024 – wzór nowego arkusza informacji o gotowości szkolnej określa podstawa prawna: 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. 2023 poz. 1120) – tutaj znajdziesz ROZPORZĄDZENIE

 • Wzór określa załącznik:  Informacja o gotowości szkolnej ma nr 82 i oznaczenie MEiN-I/82.
 • A wzór, który możesz uzupełniać będzie niżej

Diagnoza gotowości szkolnej - doc, wzór

Informacje o gotowości szkolnej przygotowuje się według wzoru, który znajdziesz poniżej. Akty prawne bywają zmieniane również w środku nocy, więc upewnij się, że w momencie, którym czytasz ten artykuł – jest on aktualny. Jak? Gdy klikniesz w link do rozporządzenia będzie pod nim zawarta informacja czy dany akt prawny wciąż obowiązuje, a jeśli nie – odnośnik do aktu, który go uchylił. Jeżeli zobaczysz pod aktem prawnym informację Akt uznany za uchylony lub Rozporządzenia zmieniające, zapoznaj się z odnośnikami. Dokument, który pobierzesz poniżej jest ważny na rok szkolny 2023/2024.

Strony dokumentu powinny być numerowane, a każda z nich oznaczona numerem wzoru oraz sygnaturą MEiN-I/82. Jeśli chcesz wypełnić dokument ręcznie (nie uważam, żeby to był dobry pomysł) – wykropkuj kilka linijek.

Tutaj znajduje się diagnoza gotowości szkolnej – doc, wzór do edycji. 

diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej – arkusz:

Wskazówki - jak wypełnić wzór informacji o gotowości szkolnej?

Niełatwą bywa diagnoza gotowości szkolnej – wzór, bywa tutaj bardzo pomocny. Poniżej podzieliłam się z Tobą wieloma przykładami, które pomogą Ci w jej wypełnieniu.

Dokument, jak to z dokumentami bywa, powinien być podpisany i opieczętowany. Spodziewam się, że każda placówka wypracuje własną strategię przekazania tych informacji rodzicom, ja zachęcam do: 

 • organizacji spotkania z rodzicami, podczas którego rodzice zapoznają się z diagnozą, 
 • także zadadzą pytania na forum oraz pytania indywidualne, 
 • dowiedzą się również się jakie wyniki osiągnęła grupa, by mieć punkt odniesienia.

Diagnoza gotowości szkolnejwzór i przykłady

Oczywiście, że przede wszystkim należy dokument wypełnić w taki sposób, aby realnie oddawał przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Wzór ministerialny całkiem sprytnie zadbał o to, żeby w pliku nie było jedynie komplementów kierowanych w stronę dziecka, ani samych zaobserwowanych trudności.

To co piszemy na temat dziecka może śmiało korzystać na przykład z języka Podstawy Programowej.

Diagnoza gotowości szkolnej – arkusz zawiera następujące obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy, a także informacja na temat samodzielności i potrzeb oraz uzdolnień.

W tej części znajdziesz:

 • diagnoza gotowości szkolnej – arkusz do pobrania, a także informacje o tym jak go wypełniać.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka - przykłady

Propozycje zapisów: Mocne strony

To przykłady, których można użyć do sformułowania informacji o gotowości szkolnej.

Mocne strony dziecka, na przykład:

 •  jest sprawna, a także wykazuje odpowiedni poziom rozwoju koordynacji ruchowej;
 • chętnie podejmuje się zabaw ruchowych, również: na świeżym powietrzu;
 • jest żywa i energiczna;
 • bez trudności radzi sobie ze wszystkimi prezentowanymi zadaniami z obszaru fizycznego, zarówno w zakresie małej, jak i dużej motoryki;
 • wykonuje różne formy ruchu (na przykład: utrzymuje równowagę, biega bez potrąceń, poprawnie rzuca do celu);
 • używa chwytu pisarskiego;
 • utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas zabaw dowolnych oraz kierowanych

Propozycje zapisów: Zauważone trudności

Diagnoza gotowości szkolnej – wzór tego dokumentu, a właściwie moje proponowane przykłady pomogą Ci zrozumieć sens. Warto wskazać w jakim zakresie dziecko potrzebuje wsparcia, czego nie opanowało, jakich specyficznych warunków wymaga.

Zauważone trudności to na przykład:

 • nie opanowała umiejętności … (na przykład jedna z powyższych, z mocnych stron);
 • wymaga doskonalenia … (na przykład: jedna z powyższych);
 • wymaga dodatkowego wsparcia podczas…, a także…;
 • wymaga dodatkowej zachęty podczas…, również: …
 • nie jest w pełni samodzielna w zakresie na przykład…,
 • wymaga przypomnienia ze strony osoby dorosłej w celu…;
 • prezentuje trudności w zakresie: utrzymywania równowagi, a także zapamiętywania sekwencji ruchowych oraz orientacji w przestrzeni lub na przykład wiązaniu butów, wchodzeniu po schodach, skoku obunóż…

Propozycje zapisów: podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

W tej części:

 • Diagnoza gotowości szkolnej – przykład z zakresu działań wspierających potrzeby dziecka.
 • Diagnoza gotowości szkolnej – arkusz, wskazówki jak go wypełniać.

Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje także podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka.  Oto przykłady: 

 • zachęcanie dziecka do pokonywania trudności;
 • indywidualna praca z dzieckiem nastawiona na…na przykład: ;
 • konsultowanie z rodzicem trudności dziecka oraz zalecenie konsultacji specjalistycznej ze względu na…;
 • rozwijanie uzdolnień dziecka poprzez…;
 • zaangażowanie dziecka do udziału w konkursach ze względu na uzdolnienia w zakresie…;
 • zindywidualizowana praca z dzieckiem nastawiona na rozwijanie… oraz…;
 • konsultacje z nauczycielami-specjalistami nastawiona na…;
 • dostosowanie poziomu trudności zadań umożliwiające odnoszenie sukcesu, a także budowanie motywacji wewnętrznej niezbędnej do osiągnięci sprawności w zakresie…

Propozycje zapisów: wskazówki dla rodziców

Diagnoza gotowości szkolnej – przykład z zakresu wskazówek dla rodziców.

Oto przykładowe zapisy wskazówek dla rodziców – warto, by były możliwie konkretne. 

 • rozwijanie uzdolnień dziecka poprzez zajęcia dodatkowe, na przykład:….
 • motywowanie dziecka do podejmowania aktywności fizycznej oraz zapewnienie dziecku dużej ilości ruchu,
 • doskonalenie małej motoryki na drodze zabaw na przykład. lepienie z plasteliny oraz kolorowanie, a także wydzieranie,
 • konsultacje ze specjalistą (np. ortopeda lub fizjoterapeuta, dietetyk),
 • wzmacnianie motywacji dziecka do podejmowania nowych wyzwań poprzez wsparcie rodzica, pochwałę, wartościującą uwagę z wykorzystaniem komunikatów: “Widzę, że włożyłaś w to dużo pracy! Widzę, że się nie poddajesz!”

Diagnoza gotowości szkolnej – arkusz 2023/2024 poniżej:

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka - przykłady

Propozycje zapisów: mocne strony

Jakie informacje warto uwzględnić w zakresie mocnych stron emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka? 

Mocne strony dziecka, np.: 

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje,
 • potrafi radzić sobie z ich przeżywaniem,
 • bez trudności adaptuje się w nowym otoczeniu,
 • wykazuje szacunek do emocji swoich oraz innych osób,
 • różnicuje emocje przyjemne oraz nieprzyjemne,
 • wdraża własne strategie raczenia sobie z emocjami, na przykład głębokie oddechy, regulowanie napięcia głosem…,
 • kontroluje emocje (np. czeka na swoją kolej),
 • jest empatyczna, przejawia życzliwość, a także troskę wobec zwierząt,
 • nazywa emocje pojawiające się w kontakcie z przyrody.

Propozycje zapisów: zauważone trudności

Oto przykładowe zapisy w informacji o gotowości szkolnej dziecka (dotyczy: diagnoza gotowości szkolnej – arkusz): 

 • nie opanowała umiejętności … (jedna z powyższych),
 • wymaga doskonalenia … (jedna z powyższych),
 • wymaga dodatkowego wsparcia podczas…,
 • wymaga dodatkowej zachęty podczas…,
 • nie jest w pełni samodzielna w …,
 • wymaga przypomnienia ze strony osoby dorosłej w celu…,
 • jest labilna emocjonalnie, a także przejawia problem w rozumieniu emocji innych,
 • wyraża emocje w sposób nieaprobowany społecznie, jak również wymaga wsparcia w kontroli złości,
 • przejawia zachowania autoagresywne lub przejawia zachowania agresywne;
 • jest nieśmiały, lękowy w kontakcie
 • jest nadmiernie wrażliwy;
 • nie radzi sobie z samodzielnym pokonywaniem trudności, przykładowo: szybko się poddaje, zniechęca, na odmowę reaguje krzykiem,
 • z trudem opanowuje silne emocje,
 • wymaga wsparcia osoby dorosłej, aby odnaleźć się w nowym otoczeniu lub prezentuje lęk społeczny.

 

Propozycje zapisów: podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka, na przykład: 

 • zachęcanie dziecka do pokonywania trudności,
 • indywidualna praca z dzieckiem nastawiona na…,
 • konsultowanie z rodzicem trudności dziecka,
 • zalecenie konsultacji specjalistycznej ze względu na…,
 • zindywidualizowana praca z dzieckiem nastawiona na rozwijanie…,
 • konsultacje z nauczycielami-specjalistami nastawiona na…, 
 • zaangażowanie dziecka w aktywny udział w projekcie… na przykład arteterapeutycznym,
 • objęcie dziecka specjalistyczną pomocą przez psychologa, pedagoga, arteterapeutę, a także muzykoterapeutę,
 • realizacja grupowego projektu w oparciu o bajki terapeutyczne lub organizacja zajęć grupowych pt. Moje emocje…

Propozycje zapisów: wskazówki dla rodziców

 • wzmacnianie motywacji dziecka do podejmowania nowych wyzwań poprzez wsparcie rodzica, pochwałę lub wartościującą uwagę,
 • współpraca z nauczycielem w celu ustalenie wspólnej strategii postępowania w przypadku incydentów związanych z agresją, a także korzystanie ze wsparcia specjalistów, np. psychologa, terapeuty integracji sensorycznej,
 • rozmowy z dzieckiem,
 • wspieranie dziecka poprzez poszerzanie kompetencji rodzicielskich, również: poprzez lekturę poradników np. …

Społeczny obszar rozwoju dziecka - przykłady

Propozycje zapisów: mocne strony

W diagnozie gotowości szkolnej możesz ująć następujące mocne strony dziecka, na przykład: 

 • wyraża szacunek do siebie oraz innych lub z łatwością nawiązuje relacje rówieśnicze;
 • aktywnie uczestniczy w życiu grupy, a także przejawia rozumienie wartości patriotycznych na poziomie adekwatnym do wieku dziecka;
 • posługuje się swoim imieniem oraz nazwiskiem;
 • zna swój adres zamieszkania, również: przestrzega kodeksu grupowego;
 • wyjaśnia oraz ocenia zachowanie w kontekście przyjętych zasad, nazywa, a także rozpoznaje niektóre wartości (na przykład szacunek, tolerancja);
 • sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego;
 • wyraża swoje pragnienia, potrzeby i oczekiwania;
 • potrafi odmawiać, a także nazywa swoje potrzeby;
 • szanuje granice innych osób;
 • korzysta z różnych dróg komunikacji – na przykład komunikacji werbalnej, a także niewerbalnej;
 • nawiązuje przyjaźnie oraz współpracuje w grupie;
 • umiejętnie organizuje pracę grupy;
 • przestrzega zasad bez kontroli osoby dorosłej,
 • jest przyjacielski, pomocny, sumienny, uczynny. 

Propozycje zapisów: zauważone trudności

Diagnoza gotowości szkolnej zawiera także zauważone trudności, na przykład:

 • nie opanowała umiejętności … (jedna z powyższych) lub wymaga doskonalenia … (jedna z powyższych),
 • wymaga dodatkowego wsparcia podczas…,
 • wymaga dodatkowej zachęty podczas…,
 • nie jest w pełni samodzielna w rozwiązywaniu konfliktów, na przykład: …
 • wymaga przypomnienia ze strony osoby dorosłej, aby…,
 • ma trudności podczas dzielenia się zabawkami,
 • jest niechętna do konsensusu,
 • wycofuje się podczas współpracy w małej grupie lub jest dominująca podczas pracy w grupie,
 • często wchodzi w konflikt z rówieśnikami,
 • przejawia trudności w przestrzeganiu ustalonych zasad lub przestrzeganie zasad wymaga dodatkowej motywacji/dodatkowego wsparcia nauczyciela,
 • jest wycofana oraz przejawia lęk społeczny.

Propozycje zapisów: podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka, na przykład: 

 • zachęcanie dziecka do pokonywania trudności,
 • indywidualna praca z dzieckiem nastawiona na…,
 • konsultowanie z rodzicem trudności dziecka,
 • zalecenie konsultacji specjalistycznej ze względu na…,
 • zindywidualizowana praca z dzieckiem nastawiona na rozwijanie…,
 • konsultacje z nauczycielami-specjalistami, skierowana na to, aby…,
 • zaangażowanie dziecka w aktywny udział w projekcie socjoterapeutycznym,
 • objęcie dziecka specjalistyczną pomocą przez psychologa oraz pedagoga, arteterapeutę lub muzykoterapeutę,
 • realizacja grupowego projektu w oparciu o bajki terapeutyczne,
 • zalecenie konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Propozycje zapisów: wskazówki dla rodziców

Jakie wskazówki dla rodziców może zawierać diagnoza gotowości szkolnej – na przykład: 

 • wzmacnianie motywacji dziecka do podejmowania nowych wyzwań,
 • korzystanie ze wsparcia specjalistów, np. psychologa, terapeuty integracji sensorycznej,
 • rozmowy z dzieckiem,
 • wspieranie dziecka poprzez poszerzanie kompetencji rodzicielskich poprzez lekturę poradników np. ….,
 • codzienna wspólna zabawa z dzieckiem,
 • ograniczenie gier i bajek prezentujących zachowania nieaprobowane społecznie,
 • wzmacnianie dziecka w potrzebie zawiązywania przyjaźni, a także umożliwienie częstych kontaktów z rówieśnikami,
 • obserwacja środowiska rówieśniczego dziecka (na przykład kolegów z podwórka, zawieranych z nimi relacji)
 • rezygnacja ze stosowania kar i nagród na rzecz świadomej dyscypliny

Poznawczy obszar rozwoju dziecka - przykłady

Propozycje zapisów: mocne strony

To zdecydowanie najobszerniejszy obszar rozwoju, dlatego warto, a nawet należy, uwzględnić tutaj osiągnięcia z zakresu rozwoju matematycznego, muzycznego, plastycznego, wiedzy, pamięci i koncentracji, przygotowania do nauki czytania i pisania, a także wiele innych – podpowiedzi szukaj w obszarze IV Podstawy Programowej. 

Oto moje przykłady, których warto użyć w diagnozie gotowości szkolnej: 

 • prezentuje uzdolnienie na przykład: taneczne, muzyczne, plastyczne, twórcze, artystyczne, matematyczne, językowe, techniczne lub konstrukcyjne;
 • sprawnie porozumiewa się językiem ojczystym,
 • tworzy żarty językowe,
 • rozpoznaje niektóre litery,
 • czyta sylaby lub czyta wyrazy o prostej budowie fonetycznej,
 • czyta zdania lub czyta krótkie opowiadania,
 • różnicuje dźwięki mowy,
 • sprawnie dokonuje analizy oraz syntezy słuchowej,
 • tworzy ciekawe historie albo sprawnie tworzy historie na podstawie ilustracji,
 • wykonuje obliczenia w zakresie…,
 • rozpoznaje cyfry,
 • posługuje się znakami matematycznymi “+”, “-“, “<“, “>”, “=”;
 • rozpoznaje symbole, a także rozumie ich znaczenie,
 • klasyfikuje przedmioty na podstawie kilku cech,
 • samodzielnie dokonuje klasyfikacji,
 • różnicuje figury,
 • rozróżnia monety i banknoty, a także rozumie jak z nich skorzystać,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach z języka obcego,
 • wie, czym zajmują się jego rodzice,
 • wyróżnia się wysokim poziomem rozwoju…,
 • posiada rozwinięte na wysokim poziomie umiejętności…

Propozycje zapisów: zauważone trudności

Na przykład:

 • nie opanowała umiejętności … (jedna z powyższych),
 • wymaga doskonalenia … (jedna z powyższych),
 • wymaga dodatkowego wsparcia podczas…,
 • wymaga dodatkowej zachęty podczas…,
 • pomimo wyjaśnień nie rozumie…,
 • nie zapamiętała…, myli…, pomimo powtórzeń…;
 • wymaga zmiany poziomu trudności zadań na niższy, by osiągać sukces;
 • wymaga więcej czasu, aby…

Propozycje zapisów: podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka, które uwzględnia diagnoza gotowości szkolne to na przykłąd.: 

 • zachęcanie dziecka do pokonywania trudności,
 • indywidualna praca z dzieckiem nastawiona na…,
 • konsultowanie z rodzicem trudności dziecka, zalecenie konsultacji specjalistycznej ze względu na…,
 • zindywidualizowana praca z dzieckiem nastawiona na rozwijanie…,
 • konsultacje z nauczycielami-specjalistami nastawiona na…,
 • zaangażowanie dziecka do udziału w konkursach (np….),
 • rozwijanie umiejętności dziecka poprzez wyznaczenie dodatkowych zadań/głównej roli w spektaklu

Propozycje zapisów: wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców: 

 • wzmacnianie motywacji dziecka do podejmowania nowych wyzwań,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka poprzez udział w zajęciach dodatkowych, np. …,
 • wspieranie w pokonywaniu trudności poprzez wsparcie w nauce liter/cyfr/utrwalanie wiadomości dotyczących miejsca zamieszkania,
 • wspólne czytanie bajek, a także ograniczenie multimediów w życiu dziecka,
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez poszerzanie własnych kompetencji na drodze lektury;
 • zabawa typu Co słyszysz na początku…? rozwijająca umiejętność wyznaczania pierwszej głoski,
 • zapoznawanie dziecka z zapisem własnego imienia,
 • nauka dowolnych rymowanek i wyliczanek, stwarzania możliwości opanowania umiejętności gry na instrumencie…

Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności samoobsługowych

Propozycje zapisów: mocne strony

Na przykład:

 •  jest samodzielna w wykonywaniu czynności higienicznych,
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera,
 • wykonuje samoobsługowe czynności precyzyjne (zapinanie guzików, wiązanie butów),
 • samodzielnie nakrywa do stołu,
 • spożywa posiłki z użyciem sztućców zachowując przy tym porządek,
 • doprowadza rozpoczęte czynności do końca,
 • podejmuje się samodzielnych prób rozwiązywania konfliktów,
 • opiekuje się własnością swoją i innych (nie gubi przedmiotów, odkłada je na miejsce),
 • wie, jak zachować się w sytuacji zgubienia się,
 • zna numery alarmowe;
 • nalewa płyny do kubków;
 • podejmuje się kolejnej próby pomimo niepowodzenia…

Propozycje zapisów: zauważone trudności

W zakresie samodzielności diagnoza gotowości szkolnej może zawierać następujące zauważone trudności:

 •  nie opanowała umiejętności … (jedna z powyższych),
 • wymaga doskonalenia … (jedna z powyższych),
 • wymaga dodatkowego wsparcia podczas…,
 • wymaga dodatkowej zachęty podczas…,
 • nie jest w pełni samodzielna w (…) lub wymaga przypomnienia ze strony osoby dorosłej w celu…

Propozycje zapisów: podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka:

 •  zachęcanie dziecka do pokonywania trudności, indywidualna praca z dzieckiem nastawiona na…,
 • konsultowanie z rodzicem trudności dziecka,
 • zalecenie konsultacji specjalistycznej ze względu na…,
 • zindywidualizowana praca z dzieckiem nastawiona na rozwijanie…

Propozycje zapisów: wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców: tworzenie warunków sprzyjających samodzielnemu wykonywaniu czynności przez dziecko, wspieranie zachętą słowną, unikanie pośpiechu. 

Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania

Propozycje zapisów: opis

W obszarze bieżących zainteresować dziecka jest… na przykład: silna jest chęć do nauki czytania; dziecko wykazuje potencjał twórczy, wszechstronnie uzdolniona, ponadprzeciętny poziom rozwoju poznawczego, wyróżnia się na zajęciach szachowych, sportowych, tanecznych, językowych, matematycznych…, potrafi żartować, improwizować; wyróżnia się… na przykład: empatią, pamięcią, jakością tańca, poczuciem rytmu, wiedzą w zakresie…

Propozycje zapisów: podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu

Oto przykładowe zapisy w diagnozie: prowadzenie zajęć metodą twórczego rozwiązywania problemów, sprzyjającą rozwijaniu kreatywności; proponowanie działań na poziomie adekwatnym do poziomu rozwoju dziecka; proponowanie dodatkowych aktywności; zaangażowanie dziecka do udziału w zajęciach rozwijających zdolności, omówienie z rodzicem możliwości wspierania uzdolnień dziecka; zaangażowanie dziecka do udziału w…; udział w konkursach; udział w przeglądzie; rozwijanie umiejętności dziecka poprzez wyznaczenie roli / zadania…

Propozycje zapisów: wskazówki dla rodziców

Warto poszukiwać różnorodnych działań, poszerzać horyzonty dziecka, unikać przymusu i nagradzania za sukcesy, by nie kształtować w dziecku przekonania, że uczy się nowych rzeczy w zamian za gratyfikację, poszerzać horyzonty dziecka, zaproponować zajęcia dodatkowe, np. …; należy pamiętać, że talent dziecka wiąże się z potrzebą rozwijania … (np. umiejętności godzenia się w porażką)

Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku

Tutaj możesz podzielić się tym, na co zabrakło miejsca wcześniej, a co jest niewątpliwie istotne. To miejsce na zaznaczenie deficytów sensorycznych, pobudliwości psycho-fizycznej, zaznaczenie poczynionych postępów, zwrócenie uwagi na tempo pracy, jakość, motywację dziecka, na to, co wpływa na jego rozwój szczególnie pozytywnie i przeciwnie.

arkusz obserwacji dziecka

Jak przeprowadzićdiagnozę, czyliskąd wziąć arkusze?

Diagnoza gotowości szkolnej może przybierać wiele form. Często wydawnictwa proponują gotowe karty pracy i arkusze diagnostyczne ułatwiające przeprowadzenie diagnozy. Na swój sposób to ułatwienie wymaga od nas dużej wiedzy i doświadczenia, by krytycznie ocenić taki arkusz diagnostyczny.

Czy możemy sami przygotować arkusze do diagnozy gotowości szkolnej? Oczywiście, że tak. Taki arkusz powinien zawierać zadania związane z każdym z punktów Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Wystarczy ją otworzyć i zastanowić się w jaki sposób chcemy sprawdzić każdy z tych punktów. Sama diagnoza może być śmiało przeprowadzona w toku regularnych zajęć z dzieckiem. Właściwie to zdecydowanie przyjemniejsze niż egzaminowanie przedszkolaka.

Rozwój fizyczny

Wybierając odpowiedni zestaw ćwiczeń możemy ocenić obszar związany z rozwojem fizycznym, dodatkowo oceniając małą motorykę w toku zadań wykonywanych w kartach pracy, które przygotowujemy dla dziecka. Pomoże nam też obserwacja samodzielności dziecka w sytuacjach związanych z higieną czy utrzymaniem prawidłowej postawy ciała.

Na co zwrócić uwagę? Na wszystko to, co zostało zawarte w pierwszym obszarze Podstawy Programowej. 

Rozwój emocjonalny

Ten obszar najlepiej ocenimy na drodze obserwacji dziecka w toku codziennej aktywności. Możemy np. podczas zabaw terapeutycznych, z elementami dramy, w toku niektórych działań artystycznych.

Na co zwraca uwagę diagnoza gotowości szkolnej? Na wszystko to, co zostało zawarte w drugim obszarze Podstawy Programowej. 

Rozwój społeczny

Ten obszar także najbardziej precyzyjnie zdiagnozujemy na drodze obserwacji. Cennych informacji dostarcza praca w małej grupie w sytuacji zadaniowej. Inną formę stanowi ocena funkcjonowania społecznego dziecka w zabawie swobodnej, w zajęciach w dużej grupie, a także w sytuacji trudnej, tj. jak konflikt, nieprzestrzeganie kodeksu grupowego przez jedno z dzieci.

Na co zwrócić uwagę? Na wszystko to, co zostało zawarte w trzecim obszarze Podstawy Programowej. 

Rozwój poznawczy

To najbardziej dożywiony obszar Podstawy Programowej. Tutaj zawierają się zarówno umiejętności jak i informacje, które potocznie nazwać można by wiedzą ogólną.

Zakresy informacyjne, takie jak znajomość adresu, zawodu wykonywanego przez rodzica czy np. stolicy kraju najłatwiej sprawdzić na drodze QUIZów.

Kompetencje matematyczne, związane z przygotowanie do nauki czytania, związane z porozumiewaniem się w języku obcym – w toku adekwatnych zajęć dywanowych.

Wielu informacji dostarcza także analiza wytworów dziecka – kart pracy, prac plastycznych, przestrzennych.

Na co zwrócić uwagę? Na wszystko to, co zostało zawarte w czwartym obszarze Podstawy Programowej. 

arkusz obserwacji i diagnozy

Częstym tematem poszukiwań jest diagnoza gotowości szkolnej – arkusz, a znajduje się on w artykule, do którego zapraszam poniżej.

Podsumowanie - diagnoza gotowości szkolnejw pigułce

Diagnoza gotowości szkolnej to obowiązkowe działanie nauczycieli przedszkola. Proces diagnozy obejmuje obserwację i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w zakresie rozwoju: 

 • fizycznego
 • emocjonalnego
 • społecznego
 • poznawczego. 

Diagnoza zawiera także informacje dotyczące samodzielności i potrzeb rozwojowych dziecka. 

W roku 2023/2024 obowiązuje “nowy” druk – w cudzysłowie, bo jego treść nie zmieniła się – zmieniły się natomiast oznaczenia. 

W tym wpisie podzieliłam się z Tobą: 

 • wzorem dokumentu do pobrania i wypełnienia
 • przykładem diagnozy gotowości szkolnej – wzorami wpisów do wykorzystania
 • wskazówkami związanymi z prowadzeniem diagnozy, a także artykułem, który tego dotyczy. 

Wierzę, że będzie to pomocne!