Prawa dziecka to prawa, które powinien poznać każdy malec. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to doskonała okazja do tego, by je zaprezentować. Jak? Możesz pokazać dziecku plansze, zachęcić je do wspólnej zabawy i zagrać w emocjonujące gry. Poznaj pomysły na to, jak świętować ten dzień z najmłodszymi.

Jakie są prawa dziecka?

Dzieci są ludźmi wyjątkowej rangi. Mają swoje prawa, które należy przedstawić przystępnym dla nich językiem. Prawa dziecka to: 

 • prawo do odpowiedzialności rodziców za dziecko;
 • prawo do pomocy dziecku przez państwo;
 • prawo do równości bez względu na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie;
 • prawo do pomocy, opieki i leczenia;
 • prawo do nauki;
 • prawo do odpoczynku;
 • prawo do rozwijania swoich zainteresowań i talentów;
 • prawo do prywatności, do swojego miejsca;
 • prawo do wychowania w rodzinie, do kontaktu z obojgiem rodziców;
 • prawo do wypowiadania się w sprawach, które dotyczą dziecka, do poszanowania wyboru dziecka;
 • prawo do życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym;
 • prawo do życia bez przemocy.

Konwencja zawiera inne ich ujęcie. Jednak, jak to bywa z dokumentami, ich język nie jest dostosowany do możliwości dziecka, dlatego też zachęcam do przedstawiania ich w przyjaznej dla dziecka formie.

Prawa dziecka – plansze

Są kolorowe, symboliczne, dziecięce. Wierzę, że pomogą dziecku zrozumieć istotę praw, które mu przysługują. Możecie je pobrać bezpłatnie.

Przygotowane plansze są poziome – myślę, że w tej wersji są bardziej czytelne. Tutaj znajdziesz pliki:

Prawa dziecka – zabawy dla przedszkolaków

To wcale nie jest taki prosty temat dla dziecka! Generalnie, głównie ze względu na to, że na szczęście, w większości dziecięcych głów nie istnieje życie, w którym pozbawiane są swoich praw. To dobrze! Jednak, warto, na wszelki wypadek uzmysłowić dziecku co jest złe, a co dobre, bo to, aby w odpowiedniej chwili dziecko potrafiło powiedzieć STOP!

Prawda i fałsz

Materiały: kartka zielona i czerwona dla każdego dziecka

Przebieg: Nauczyciel mówi prawo dziecka lub jego przeciwieństwo. Zadaniem dzieci jest stanąć na odpowiedniej kartce – zielonej, jeśli zgadzają się z wypowiedzią nauczyciela, czerwonej – jeśli nie.

Zgadnij, co to?

Materiały: termometr, plaster, zdjęcie rodziny, zdjęcie pokoju, książka, poduszka, papier pakowy, gazeta

Przebieg: Nauczyciel owija gazetą lub pakowym papierem przygotowane akcesoria. Dzieci starają się rozpoznać je po kształcie. Po rozpoznaniu – rozpakowują je. Po rozpakowaniu zgadują z jakim prawem mogą być związane.

Dobre rady

Materiały: zdjęcia zasmuconych dzieci i ich wesołe odpowiedniki

Przebieg: Nauczyciel dzieli dzieci na pary lub małe zespoły. Każdy zespół otrzymuje zdjęcie zasmuconego dziecka i poznaje ogromy problem, jaki ma dziecko, np.:

 • inni śmieją się z jego koloru skóry
 • źle się czuje i nikt mu nie pomaga
 • nie posprzątał zabawek i dostał klapsa
 • jest zmęczony, ale cały czas musi pomagać rodzicom przy pracy.

Zadaniem dzieci jest ustalić:

 • jak czuje się dziecko na zdjęciu,
 • jakie prawo tego dziecka zostało złamane,
 • co powinno zrobić teraz to dziecko,
 • jak temu dziecku mogą pomóc inni dorośli.

Dzieci mają problem z zapamiętaniem kilkuelementowych poleceń. Dlatego warto zapisać te “polecenia” w formie piktogramów, np. na tablicy typu white board.

W jaki sposób świętujecie ten dzień? Chętnie poznam Wasze pomysły!

 

Facebook Comments